TI Pavadinimas Architektūros ir susijusios paslaugos
ND Dokumento numeris 082571-2015
PD Paskelbimo data 0000-00-00 00:00:00
TW Vieta Ženeva
AU Institucijos pavadinimas
OL Originalo kalba fr
HD Antraštė 04302
CY Šalis Šveicarija
AA Institucijos tipas 3: Τοπικές αρχές
DS Dokumentas išsiųstas 0000-00-00 00:00:00
NC Sutartis 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedūra 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokumentas 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Reglamentas 7: GPA
TY Tipas
AC Paskyrimo kriterijai
PC CPV kodas 71200000 - Architektu016bros ir susijusios paslaugos
71300000 - Inu017einerijos paslaugos
RC NUTS kodas
MA Main activities