TI Pavadinimas Farmacijos produktai
ND Dokumento numeris 080782-2015
PD Paskelbimo data 0000-00-00 00:00:00
TW Vieta Hamburgas
AU Institucijos pavadinimas
OL Originalo kalba de
HD Antraštė 01202
CY Šalis Vokietija, VFR
AA Institucijos tipas 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokumentas išsiųstas 0000-00-00 00:00:00
NC Sutartis 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedūra 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokumentas 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Reglamentas 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Tipas
AC Paskyrimo kriterijai
PC CPV kodas 33600000 - Farmacijos produktai
RC NUTS kodas DE
MA Main activities H: Υγεία